Марки

Категории

Резервни части

Panamedic - Taiwan
Апарати за измерване на кръвно налягане и пулс
  • Апарати за измерване на кръвното налягане UniMark са предназначени за самостоятелно измерване на кръвното налягане в домашни условия. Апаратите UniMark са плод на дългогодишна селекция и са обособени в две групи – анероидни (механични) и електронни (дигитални).
11.25

Антидекубитален кръг под болен

Изберете разновидност:

Антидекубитални кръгове с различен диаметър.
Предпазва и облекчава при рани от залежаване, изгаряния, хемороиди и пр.